Na podzim 2017 jsem vyrazila do Bosny. Fenomén bosenských pyramid sleduji už delší dobu a jsem zvědavá, jak se situace vyvine. Dokáže Semir Osmanagič, že jde o uměle vytvořený nejstarší komplex pyramid na světě? Vědecká komunita na čele s Evropskou asociaci archeologů mluví o „nálezu“ pyramid v Bosně jako o krutém hoaxu. Na místo však putují tisíce návštěvníků z celého světa, pracují tam nepřetržitě desítky dobrovolníků, vznikají nové dokumenty a probíhají sbírky, aby byl umožněn další výzkum. Zajímavé, že? Dobrý důvod jít se tam podívat a vytvořit si vlastní názor.

V okolí městečka Visoko jsem strávila týden. Vyrazili jsme se sestrou a mamkou na vlastní pěst a na místě jsme si domluvily lokálního průvodce, který se účastnil archeologického průzkumu lokality. Pokud bych spoléhala jen na to, co jsem viděla na vlastní oči, asi by mě to nepřesvědčilo. Po roce, když píšu tento článek, přečetla jsem dostupné studie a dala si do souvislostí, co jsem na místě vnímala, jsem došla k závěru, že pyramidy v Bosně jsou. Postavila je před cca 30.000 lety civilizace, o které víme málo, je ale důležitou součástí poznání našeho původu a i současných výzev člověka na začátku 21. století.

V tomto článku shrnuji informace o objevení a průzkumu pyramid, v dalším článku se věnuji spíše svým vjemům, pocitům a snům, které jsem na tomto místě zažila. To všechno tvoří celek bosenských pyramid.

 

Bosenské pyramidy od r. 2005. Krátká historie objevu.

Bosenské pyramidy objevil během své návštěvy v městečku Visoko Semir Osmanagič, podnikatel a antropolog původem z Bosny, v r. 2005. Zaujal ho pahorek, který měl na první pohled tvar pravé pyramidy a nazval jej Pyramida slunce. Později označil mnoho dalších, podle něj uměle vytvořených objektů, které nazval pyramida měsíce, draka, lásky, tumulus, atd. Součástí komplexu jsou tunely Ravne, což je momentálně jediné místo, kde probíhá další výzkum. Nákres naleziště převzatý z oficiálních stránek bosenských pyramid vidíte níže.

Bosenské pyramidy - nákres dle oficiálních www stránek

Bosenské pyramidy @foto převzaté z oficiálního webu http://piramidasunca.ba/

 

Semir Osmanagič po úvodním prověření svého objevu požádal ministerstvo o povolení k průzkumu. Ještě než začal, vznesla se proti němu petice, kterou ale tehdejší premiér zamítl. Výkopové práce byly zahájené v dubnu 2006. Kopalo se na 16 různých místech všech 4 stran Pyramidy slunce a první výsledky byly velmi povzbudivé.

Výzkum v letech 2006-2008 a datování stáří pyramid

V letech 2006-2008 místo navštívili výzkumné kapacity z celého světa, o některých důležitých návštěvách se zmíním dále. Diskuse se primárně točila kolem Pyramidy slunce a důkazů, jestli jde o přirozený kopec nebo jestli je pyramida opravdu vytvořená lidskou rukou. Na nalezišti se točili týmy geologů, pedologů, archeologů, antropologů a výzkum získal významnou mediální pozornost.

Koncem r. 2006 putovaly do laboratorií vzorky použitého materiálu stavby a datované byly v rozmezí 28.000 – 32.000 let stáří. To podle tvrzení Semira Osmanagiče způsobilo, že mnoho vědců svá tvrzení stáhla, a vědecká komunita respektující aktuální výklady lidské historie začala být ohledně bosenských pyramid o dost zdrženlivější.

Na konci r. 2006 skupina vědců kolem zmiňované asociace archeologů vydala prohlášení, které podepsalo 7 profesorů archeologie a ředitelů archeologických ústavů v různých zemích, včetně profesora Anthony Hardinga, člena České akademie věd. V prohlášení uvádějí:

„My, níže podepsaní profesionální archeologové z různých části Evropy, silně protestujeme proti tomu, že bosenské autority podporují projekt takzvaných „pyramid“, který se provádí v kopcích v blízkosti městečka Visoko. Toto schéma je krutým podvodem vůči nic netušícímu publiku a ve světě skutečné vědy nemá místo. Jde o plýtvání vzácnými zdroji, které by se mnohem lépe používaly při ochraně skutečného archeologického dědictví a odvádějí pozornost od naléhavých problémů, které se každodenně dotýkají profesionálních archeologů v Bosně a Hercegovině.“

R. 2008 a zákaz povrchového průzkumu Pyramidy slunce

V r. 2008 se Semir Osmanagič pokusil o registraci Pyramidy slunce do kulturního dědictví a jeho žádost byla zamítnuta. Na vrcholu pyramidy je středověké hradiště, které v kulturním dědictví zapsáno je a krátce po zamítnutí jeho žádosti, bylo území středověkého hradu rozšířené na celou „pyramidu“. Výsledkem je, že od r. 2008 není možné na Pyramidě slunce dělat povrchový výzkum. Důvodem rozšíření kulturního dědictví byla obava, že výzkumníci svojí činností zničí památky, sice mnohem novější, ale evidentně existující.

Konec financování a začátek dobrovolných prací od r. 2010

Vědecké týmy z archeologického naleziště odešli v r. 2010, protože komplex nezískal financování na další výzkum. Neumím posoudit, jestli to bylo způsobené tím, že výsledky za první roky výzkumu nebyly dost přesvědčivé nebo se vědci lekli toho, co se ukázalo. Samozřejmě se verze lišily podle toho, s kým jsem mluvila.

Pochopila jsem, že od té doby na místo jezdili už jen osoby, které jsou buďto vědecky „na hraně“ nebo se nebojí o svoji pověst. Všechny práce, které od té doby na místě probíhají, jsou financované Semirem Osmanagičem a jeho nadací, která sbírá peníze také od dobrovolných dárců.

Bosenské pyramidy - výkopové práce

Hned první výkopové práce narazily na kamenné kvádry asi 1 m pod povrchem země. @foto převzaté z http://piramidasunca.ba/

Timothy Moon a bosenské pyramidy v sezoně 2013 – 2014

Jedním z posledních, kdo v areálu bosenských pyramid prováděl archeologický výzkum, je Timothy Moon, který vydal reporty výzkumu z r. 2013-14. Report shrnuje celé dosavadní bádání a kromě složení zkoumaných hornin obsahuje i neuvěřitelné příběhy o tom, proč se týmu nepovedlo pustit sondu do objektu zvaného Tumulus. Tento report začíná důležitým zamyšlením, které podle mně vystihuje celou situaci kolem hledání důkazů o existenci bosenských pyramid:

Tento projekt vyžaduje nové metody zkoumání. Nemůžeme se dále vázat pouze na pozorování čistě materiální evidence. Musíme adoptovat širší rámec jak uchopit evidenci, stopy energie, akustické projevy, elektromagnetismus, složení atmosféry a pozorovatelné fenomény obsahující elementy kulturního vyjádření komplementárního k fyzickým artefaktům a znakům. Pouze proto, že je nemůžeme uchopit rukou, či vidět na vlastní oči, bychom neměli snižovat hodnotu jejich existence.“

V reportech se můžete dozvědět, že archeologové označili 12,500 kusů keramického materiálu, několik už dešifrovaných glyfických textů, megakeramické kameny, stavební materiál a více než 1 200 lithických artefaktů, od kamenných nástrojů až po umělecké a užitné předměty. Zatím jsem nezjistila, jestli z těchto artefaktů někdo vyvodil závěry a jestli je to někde popsané.

Geoprůzkum Pyramidy slunce a konference v r. 2015

V r. 2015 proběhla jedna z konferencí k problematice průzkumu lokality a byl tam prezentovaný výzkum Pyramidy slunce pomocí georadaru. Nákres níže ukazuje, že Pyramidu slunce tvoří systém několika vrstev tunelů a komnat, které ale nejsou přístupné z vnějšího pláště pyramidy.

Pyramida slunce - Bosenské pyramidy - georadar

Nákres georadaru Pyramidy slunce prezentovaný na konferenci v r. 2015 @foto převzaté z http://piramidasunca.ba/

Průzkum tunelů Ravne v letech 2017-2019

V r. 2017, kdy jsme lokalitu navštívili, probíhaly práce jedině v tunelech Ravne. Tunely protkávají celé údolí pyramid. Výzkumný tým se zaměřuje na ty, které směřují přímo pod Pyramidu slunce a doufají, že se zezdola dokážou do pyramidy dostat. Tým odkrývá nánosy z těchto tunelů, které dle jejich interpretace jsou záměrně zasypané a uzavřené. Tempem, kterým teď probíhají ruční práce dobrovolníků, se pod úroveň pyramidy dostanou za několik let.

Průzkumu tunelů Ravne v letech 2018-2019 se věnuje i zatím poslední archeologický report, který najdete na oficiálních stránkách bosenských pyramid.

Jak vypadají bosenské pyramidy a jejich areál dnes?

Když dorazíte na místo, narazíte hned na možnost změření vaší aury a někdo se bude snažit prodat vám kámen z tunelu nebo pyramidy o síle xxx bovisů. Možná nevíte, co bovisy jsou, já jsem nevěděla. Městečko Visoko a areál pyramid a tunelů působí aktuálně jako destinace pro ezoterický turizmus.

Místa, kde probíhala výkopy, jsou málokde popsaná. Pravděpodobně pod vlivem zákazů nebylo možné tabule všude instalovat. Pokud nebudete mít průvodce, moc se nedozvíte. Na místě je ale mnoho ochotných lidí, kteří vás lokalitou provedou. Buďto se můžete domluvit s průvodci v tunelech Ravne nebo zajděte na úpatí Pyramidy slunce k Sanele. Upeče vám tu nejlepší zeljanicu, a doporučí ubytování či průvodce.

 

Dokumenty a další informace o pyramidách v Bosně

Po návratu z Bosny jsem se v Praze účastnila československé premiéry dokumentu o Bosenských pyramidách, který natočil Vinko Totič, rodák z Bosny, žijící v Kanadě. Tento dokument má trochu mysteriózní zabarvení, otevírá ho halekající šamanka a atmosférou mi připomněl seriál Akta X. Nicméně materiální evidence se v něm proplétá s rovinou snů a „vidění“, která mě zaujala, protože v různých aspektech rezonovala s mými vjemy z mého výletu.

Z dobře zpracovaných materiálů o pyramidách v Bosně mě zaujal dokument Semira Osmanagiče v angličtině s názvem Dr. Sam Osmanagich: Bosnian Pyramids – My Story. V tomto dokumentu Dr. Osmanagič říká:

„Tento projekt začal jako archeologický projekt, a pak se posunul k dalším aspektům: interdisciplinárně vědeckému, energetickému, spirituálnímu aspektu a k aspektu léčení. A jedině, když spojíme poznání všech 5 aspektů, můžeme porozumět starověkým pyramidám a megalitickým nalezištím na celém světě.“

Závěry o existenci pyramid

S tímto jeho závěrem souhlasím. Dnes jsme ještě daleko od toho, aby tyto aspekty mezi sebou komunikovaly a těžko říct, jestli a kdy toho dosáhneme. Domnívám se, že dosavadní vědecké postupy a metody pro výzkum objektů starých 30.000 let nemohou stačit. A alternativní způsoby měření a individuální vnímání energetických fenoménů nejsou vědou ještě dnes akceptovány.

Věda se bude muset naučit pracovat s evidencí jiného druhu a najít způsoby, jak je dokázat. Osobně si myslím, že pro současnou vědu je škoda, že o existenci bosenských pyramid mluví jako o hoaxu. Spíše by ji prospělo, kdyby vnímání stovek či tisíci lidí vzala vážně a řešila, jak je možné, že nemá nástroje k tomu, aby toto vnímání potvrdila sobě vlastním způsobem. Čas ukáže.

Semir Osmanagič bude ve výzkumu pokračovat nezávisle na tom, co si vědecká komunita na čele s Evropskou asociaci archeologů myslí. On totiž ví, že tam pyramidy jsou. A stejně tak si myslím, že vždycky bude i dostatek dobrovolníků, díky kterým se výzkum bude posouvat dále.

Pokud vás téma zajímá, doporučuji sledovat živý Youtube kanál Bosenských pyramid a hodně aktualit nabízí i oficiální webové stránky bosenských pyramid. Tam se mimochodem můžete také přihlásit jako dobrovolníci nebo přispět na výzkum pyramid finančně.

No a samozřejmě doporučuji, vyrazte si tam osobně. Autem je to z Prahy do Visoka cca 10 hodin, příroda je tam nádherná. A to, co vidíte na fotkách, nenahradí vlastní zkušenost. Jde o jeden z velkých objevů naší doby, který úplně přepíše historii.

O mých osobních vjemech a dojmech o tom, kdo pyramidy v Bosně postavil, se dočtete v dalším článku >>